بیمه کرونا شرکت بیمه آسیا
بیمه مسئولیت پزشکان و درمان

بیمه کرونا شرکت بیمه آسیا

بیمه کرونا بیمه آسیا واکسن کرونا برای امان مانده از تاثیرات منفنی ویروس کرونا ارائه شده

ویروس کرونا گرچه زندگی را برای مردم سخت کرده ولی امید به واکسن کرونا و اقدامات حمایتی در دوران شیوع کرونا باعث دلگرمی مردم است. واکسن کرونا برای مقاوم سازی جسم و بیمه کرونا برای مقاوم سازی شرایط زندگی می‌تواند اوضاع را سریع‌تر بهبود ببخشد و زندگی را به حالت اول برگرداند. بیمه نامه کرونا به صورت آنلاین از سایت بیمه چند قابل خریداری است و ارسال آن نیز به سراسر کشور رایگان است.

در راستای تحقق استراتژی‌های بیمه آسیا و توسعه فرهنگ بیمه و ایفای نقش حمایتی شرکت بیمه آسیا از پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خانواده، مدیریت بیمه‌های عمرو حوادث اقدام به طراحی  بیمه کرونا با پوشش خانواده نموده است.

برخی ویژگی‌های طرح  بیمه کرونا بیمه آسیا ) با پوشش خانواده(به شرح زیر می‌باشد

  1. بیمه شدگان شامل بیمه گذار، بیمه شده اصلی و اعضای خانواده وی، همسر و هریک از فرزندان، صرف نظر از تعداد، در مقابل پرداخت یک حق بیمه تحت پوشش  بیمه کرونا می‌باشند.
  2. مدت اعتبار این بیمه نامه کرونا 6 ماه ) 186 روز(است.
  3. پوشش‌های مختلف  بیمه کرونا شامل خطرفوت، هزینه‌های پزشکی بستری شدن در بیمارستان و غرامت روزانه بیمارستان صرفاً ناشی ازابتلا به بیماری COVID-19 در این طرح در نظر گرفته شده است
  4. سرمایه بیمه‌ای در 3 طرح مختلف تا سقف 2.000.000.000 ریال پیش بینی گردیده است.
  5. حداکثر سقف سنی  بیمه کرونا برای بیمه گذار) بیمه شده اصلی(و همسر وی 60 سال تمام و جهت فرزندان 30 سال تمام مشروط به تجرد می‌باشد.
  6. سهولت و سرعت در پذیرش و عرضه  بیمه کرونا با حذف پروسه تکمیل فرم پیشنهاد وعدم دریافت مشخصات افراد خانواده بیمه شده اصلی اعمال گردیده است.

 

مقالات مرتبط
نظرات