مقاله بعدی

سایر ویروس کرونا
بیمه مسئولیت سازنگان ابنیه
بیمه سایر

بیمه مسئولیت سازنگان ابنیه

بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه راه حل کارفرمایان پروژه های ساختمانی

طي ۱۰ سال گذشته ۱۶.۰۰۰ کارگر جان خود را از دست داده‌اند که ۴۵ درصد آنان کارگران ساختماني بودند. حادثه علاوه بر وقفه در روند فعاليت‌‌هاي مالي پروژه، باعث توقف ساخت و بـيکار شدن کارکنان نيز ميشود. بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان ساختماني يکي از مهمترين بيمه هاي مسئوليت است که درصورت نبودن اين بيمه نامه، سازندگان ابنيه در اجراي پروژه هاي ساختمانی خود با چـالش هاي زيادي مواجه خواهند شد.
 خيلي از پروژه هاي ساختماني به دليل بروز حادثه و نداشتن بيمه نامه مسئولیت کارفرما، دچار مشکلاتی شدند و کارفرما به دليل عدم توان پرداخت خسارت، آينده خود و پروژه را براي هميشه درگير خطر جدي کرده است.

مقالات مرتبط
نظرات