عدم تمدید خودکار بیمه ثالث
بیمه شخص ثالث

عدم تمدید خودکار بیمه ثالث

بیمه های شخص ثالث به صورت خودکار تمدید نمی شوند

با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی مبنی بر تمدید خودکار بیمه نامه های شخص ثالث به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از انتقال و کنترل این ویروس در کشور، پیش بینی شده بود تا بیمه نامه های ثالث بدون حضور بیمه گذار در دفاتر نمایندگی و شعب به صورت خودکار از تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی تمدید گردد
 ولی آنچه مشاهده می شود نشان از آن دارد که هیچ شرکت بیمه ای اقدام به تمدید خودکار بیمه نامه ها ننموده است.
 عدم اجرای این بخشنامه نشانگر نگرانی شرکت های بیمه ای و واحدهای صدورازاحتمال عدم تسویه حق بیمه های صادره در سررسیدهای مقررآن توسط بیمه گذاران است.
چنانچه بیمه نامه ها در زمان مقرر توسط بیمه گذار تسویه نگردد زیان مالی آن به عهده واحد های صادر کننده به ویژه شبکه فروش می باشد، با توجه به تعداد زیاد بیمه نامه های صادره در این بازه زمانی و مشکلات اقتصادی مردم که ممکن است امکان تسویه حق بیمه های ایشان را درسررسید آن کم کند، این موضوع می تواند ضربه سنگین مالی به شرکت های بیمه به ویژه شبکه فروش آنها وارد کند و نمایندگان فروش را دچار مشکلات مالی بسیار سنگینی بکند.
 از این رو همت جدی برای اجرای کامل این بخشنامه از سوی شرکت‌های بیمه وجود ندارد و شبکه فروش هم با توجه به موارد اشاره شده و تبعات مالی آن که در نهایت تنها گریبان نمایندگان را خواهد گرفت تمایلی به اجرایی شدن  بخشنامه بیمه مرکزی ندارند.
علاوه بر موارد اشاره شده میبایست به جریمه دیرکرد بیمه نامه های افرادی که در این میان به امید تمدید خودکار بیمه نامه ها اقدام به تمدید آن نکرده اند نیز اشاره کرد. پس اززمان اشاره شده توسط بیمه مرکزی با مراجعه بیمه گذاران به دفاتر بیمه جهت دریافت بیمه نامه خود، علاوه بر افزایش 25درصدی حق بیمه ثالث در سال 1399 با جریمه دیرکرد آن نیز مواجه خواهند شد. 

مقالات مرتبط
نظرات