بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه ثالث
بیمه شخص ثالث

بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه ثالث

بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث و صدور بیمه به تاریخ انتقضا بیمه قبلی

به گزارش واحد خبری بیمه چند، جریمه بیمه ثالث بخشیده شد.
کلیه بیمه نامه های ثالث وسایل نقلیه  که از تاریخ ۲۱ اسفند ۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۹۹ تمدید نشده‌اند می توانند پس از مراجعه به نمایندگی شرکت بیمه قبلی و بدون پرداخت جریمه تاخیر بیمه نامه خود را تمدید کنند. این تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال ۹۸ از سوی بیمه مرکزی اتخاذ گردید تا با کاهش ترددات شهری مانع شیوع بیشتر این ویروس گردد.
در این طرح بیمه نامه های تمدید نشده در نمایندگی ها از تاریخ ۲۱ اسفند ۹۸ بدون اخذ جریمه و به تاریخ انقضاء بیمه قبلی صادر می گردد.
از اینرو وقفه‌ای بین بیمه نامه قبلی و جدید ایجاد نمی شود و بیمه نامه به صورت پیوسته صادر می گردد.

مقالات مرتبط
نظرات