دیه سال 99
بیمه شخص ثالث

دیه سال 99

تعیین دیه سال 99

دیه سال 1399 برای ماه های حلال مبلغ 330 تومان و برای ماه های حرام 440 میلیون تومان تعیین گردید.

دیه سال 1399 از ابتدای فروردین قابل اجرا است.

بیمه های شخص ثالث اتومیبل خریداری شده در وبسایت بیمه چند از ابتدای سال 99 با نرخ دیه جدید محاسبه میشود و حق بیمه آن بر اساس نرخ جدید اعلامی بیمه مرکزی محاسبه میگردد.

دیه جدید نسیت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشه ولی حق بیمه ثالث تا کنون به صورت قطعی اعلام نشده که احتمالا تا اواخر ساعت اداری 28 اسفند 98 اعلام میگردد. 

مقالات مرتبط
نظرات