واژگان

این بخش شامل تعاریف و توضیحاتی درباره واژگان (بعضا)تخصصی مورد استفاده در حوزه بیمه است .
اگر به واژه ای برخورد کردید که در بیمه چند مورد استفاده قرار گرفته و معنی آن را نمیدانید، به سادگی می توانید با جستجو ی کلمه مورد نظر خود، معنی آن را بیابید.

شخصی که قرارداد بیمه را منعقد و تعهد میکند حق بیمه را پرداخت کند. در بیمه های اموال و مسئولیت بیمه گذار مشخص است، اما در بیمه های اشخاص گاهی بیمه گذار یک شخص یا یک موسسه است و بیمه شدگان، اشخاص دیگری مانند پرسنل و افراد خانواده و... می باشند.

شرکت یا موسسه های مجاز میباشند که طبق قانون و مقررات کشور و مقررات فنی به عملیات بیمه گری، یعنی قبول ریسک و تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه بیمه، اشتغال می ورزد.

بیمه عملی است که بموجب آن از یک طرف بیمه گذار متعهد میشود مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت کند و از طرف دیگر بیمه گر با قبول خطرهایی، پرداخت خسارت را در صورت بروز خطر بعهده می گیرد.

سندی است که به امضای بیمه گر و بیمه گذار می رسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می باشد.

مبلغی که بیمه گذار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر، به او می پردازد.

شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می گیرد.

شخصی است که برای یک شرکت بیمه، به فروش بیمه نامه اقدام می کند.

شخصی که به حرفه عرضه و فروش بیمه اشتغال دارد و به وکالت از طرف مشتریان خود ریسکهای قابل بیمه را نزدیک یک یا چند بیمه گر بیمه می کند.

این بیمه مسئولیتهای قانونی ناشی از ایجاد زیان و خسارت استفاده کننده از اتومبیل را که به دیگر افراد وارد می شود را جبران میکند. خودرو های سواری، اتوکار، اتوبار، موتور سیکلت، ماشن آلات کشاورزی و راهسازی نیز شامل این نوع بیمه اجباری میباشند.

شخصی غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می بیند.

این نوع بیمه ها، اموال مشخصی را که ممکن است بر اثر حوادثی همچون آتش سوزی، طوفان یا دزدی زیان ببینند یا خراب شوند، تحت پوشش قرار می دهد.مانند بیمه آتشسوزی

تامین و جبران زیانهایی که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می شود.

در این نوع بیمه، شخص می تواند متناسب با حرفه و شغل خود مسئولیت خود را با خرید بیمه نامه مسئولیت تحت پوشش قرار دهد. مانند بیمه های بیمه مسئولیت جامع شهرداری، بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی، بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی، بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی، ب

بیمه نامه جبران هزینه خراب شدن ماشین آلات و خودرو های پروژه های عرانی و راه سازی

خسارت وارد شده به محموله وسایل حمل و نقل در هنگام بارگیری و تخلیه، با این بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

این نوع بیمه هر نوع زیان مالی را که ممکن است به علت اختلال در فعالیت اقتصادی و وامهای رهنی اتفاق افتد تحت پوشش قرار می دهد.

در این نوع بیمه، تمامی موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بیمه قرار می گیرد، بغیر از مواردی که در بیمه نامه استثنا تلقی شده است.

قرارداد واگذاری که بموجب آن شرکت بیمه درصد یا قسمتی از خطرات مورد تعهد خود را بر اساس یک قرارداد اتکایی نزد یک یا چند شرکت بیمه اتکایی، بیمه کند.

عبارت است از پیشامد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت اراده بیمه گذار یا بیمه شده رخ دهد و موجب زیان بدنی یا مالی شود.

حوادثی که ناشی از بلایای طبیعی بوده و کسی در وقوع آن دخیل نیست مانند زلزله، سیل و طوفان).

زیان های وارد به سلامتی یا حیات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافتادگی دائم یا موقت – فوت بر اثر حادثه یا بیماری.

اتومبیل صدمه دیده ای که با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش قبل از تصادف بیشتر باشد.

عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را پیش بینی کرد وتحقق آن بستگی به میل و اراده طرفهای قرارداد بیمه نداشته باشد.

نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزو جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.

قیمت بیمه نامه است که معمولا بصورت هزینه یک واحد پوشش بیان می شود برای مثال: ۱۰۰۰ ریال برای هر یک میلیون ریال سرمایه تحت پوشش.

درصد یا قسمتی از حق بیمه که بابت فروش بیمه یا تصدی امور بیمه ای از طرف شرکت بیمه به واسطه های بیمه پرداخت می شود. درصد کارمزد بیمه بر حسب رشته های مختلف بیمه متفاوت است.

وقایعی که مشمول بیمه نمی شوند یا از تعهد بیمه گر خارج اند در اصطلاح بیمه، استثنائات بیمه ای نامیده می شوند.

در برخی بیمه های زندگی (بیمه عمر) ، چنانچه قبل از موعد اتمام قرداد بیمه، بیمه نامه به عللی تداوم نیابد، مبلغی کمتر از سرمایه ای که در بیمه نامه نوشته شده به بیمه گذار پرداخت می شود، که به آن سرمایه مخفف می گویند. سرمایه مخفف شامل همه بیمه های زندگی نمی شود.

اصطلاح بازیافت خسارت هنگامی‌ مورد استفاده قرار می‌ گیرد كه زیان‌ دیده برای جبران خسارت خود به شخص یا اشخاص مقصر حادثه مراجعه می‌ كند و به بیان دیگر، خسارت وارد به خود را طلب می‌ نماید. در صورت لزوم، دستگاه‌ های قضایی نیز با استناد به قوانین مسئولیت، برای

در این نوع بیمه نامه زندگی، سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معینی از سرمایه اولیه افزایش می یابد. این بیمه نامه برای افرادی طراحی شده است که به دلیل افزایش سالیانه حقوق، توانایی پرداخت حق بیمه بیشتری دارند و ارزش زندگی آنان هم رو به افزایش اس

این پوشش برای مواردی است که شی صدمه دیده با شی نو جایگزین شود و بیمه گر هزینه استهلاک و استفاده از شی کهنه را از خسارت پرداختی کسر نکند.

هنگامی که در یک دوره پوشش( بویژه در بیمه های اتومبیل) بیمه گذار خسارتی از بیمه گر نگرفته باشد، برای تجدید بیمه نامه در دوره بعد مقداری از حق بیمه بصورت تخفیف کاسته می شود.

به چیزی گفته می شود که شانس وقوع خسارت ناشی از بروز یک خطر معین را افزایش می دهد.

در زمان تصفیه خسارت، بیمه گران با دریافت رسید خسارت از بیمه گذار جانشین او می شوند و بیمه گذار با امضای رسید خسارت، کلیه حقوق و دعاوی خود را علیه مقصر حادثه یا مسئول خسارت تا میزان خسارت دریافتی به بیمه گر واگذار می کند.

موسسه ای که با تجمع و گردآوری سرمایه و منابع مالی خود کار مقابله با عواقب خطرها یا جبران خسارتهای خود را به دوش می گیرد.

شخص یا اشخاصی که بعنوان ذینفع از سرمایه بیمه یا مستمری یا غرامت بیمه توسط بیمه گذار در زمان حیات او تعیین می شوند و بیمه گر متعهد به اجرای این ترتیب است.

ارزشی است که هر دارایی به آن مقدار بیمه شده و حداکثر مبلغی است که شرکت بیمه برای هر خسارت خواهد پرداخت. در بیمه زندگی مبلغی است که بیمه گر پرداخت آن را تضمین کرده و ممکن است سرمایه افزوده هم به آن اضافه شود.

قسمتی از بیمه نامه است که در آن قواعدی مطرح می شود و بیمه گر و بیمه گذار باید آنها را رعایت کنند. برای نمونه بیمه گذار موظف است که از اموال تحت پوشش بیمه به خوبی مراقبت کند و وقوع حادثه را در اولین فرصت به اطلاع بیمه گذار برساند.

شامل مبلغی است که بیمه گر متعاقب یک خسارت به شخص ثالث زیان دیده می پردازد و هم شامل زیان و خسارتی است که به خود بیمه گذار به علت وقوع خطر وارد می شود و بیمه گر با دریافت حق بیمه متعهد پرداخت آن گردیده است.

بیمه چند یک وب سایت و اپلیکیشن خدمات آنلاین بیمه‌ای است که در این وب سایت مشاوره رایگان و نیز فروش محصولات و پوشش های بیمه‌ایی شرکت بیمه آسیا شامل ثالث و بدنه و عمر و مسئولیت و بیمه مسافرتی و ... ، توسط نمایندگی رسمی کد ۲۴۴۲۱ شرکت سهامی بیمه آسیا و بدون واسطه صورت می گیرد و خدمات ارائه شده طی مجوز شماره ۹۸۰۱۴۹ مورد تایید شرکت سهامی بیمه آسیا می باشد. گستره خدمات این نمایندگی سراسر کشور و خدمات مشاوره ای آن رایگان می باشد.

نظریه ای که بر مبنای آن وسایط نقلیه پس از تصادف و تعمیر مقداری از ارزش خود را از دست می دهند.

مدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنیک های مناسب برای برخورد با ریسک های خالص که شامل بیمه نیز می شود درگیر است و شامل ارزیابی ریسک، کنترل ریسک، تامین مالی ریسک، اجرا و مراقبت از آن می باشد.

شخص وام دهنده است که می تواند از شخص بدهکار خود بیمه نامه ای به عنوان وثیقه دریافت کند و معادل وجهی باشد که او وام داده است.

چنانچه بعد از حادثه و تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده، بیمه گذار در وضعی بهتر از قبل از حادثه قرار گیرد، مبلغی از خسارت ها بصورت هزینه استهلاک کسر می شود. این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده از بیمه و ایجاد حوادث عمدی می شود.