شرکت بیمه

بیمه نوین

شرکت بیمه نوین در سال ۸۴ تأسیس شد که مؤسسان آن از یک گروه مالی و بانکی که همان بانک اقتصاد نوین و مجموعه‌های وابسته به آن است به همراه یک گروه ساختمانی یعنی شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به همراه شرکت‌های وابسته به این دو و همچنین یک گروه صنعتی به نام شرکت توسعه صنایع بهشهر هستند.