شرکت بیمه

بیمه حکمت

شرکت بیمه حکمت صبادر سال 1395 مجوز فعالیت خود را دریافت و از همان تاریخ نسبت به صدور بیمه‌های عمر اقدام کرده است. بزرگترین سهام‌داران بیمه حکمت را بانک حکمت ایرانیان، شرکت هواپیمایی کاسپین، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و کارکنان بانک حکمت ایرانیان تشکیل می‌دهند.