شرکت بیمه

بیمه خاورمیانه

بیمه زندگی خاورمیانه در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده است. تأسیس این بیمه در پی مطرح شدن ایده تأسیس یک شرکت تخصصی و با تمرکز بر بیمه عمر و زندگی انجام شده است.