شرکت بیمه

بیمه دی

بیمه دی در سال 1383 با اخذ مجوز رسمی از بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه، به منظور ارایه خدمات بیمه‌ای در رشته‌های مختلف به ثبت رسید.