شرکت بیمه

بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین با هدف تغییرات در ساختار بیمه در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و از اولین شرکت‌های خصوصی بیمه بعد از انقلاب است.