شرکت بیمه

بیمه ملت

شرکت بیمه ملت در سال ۱۳۸۲ و در زمینه صدور انواع بیمه، ارزیابی خسارات، مدیریت ریسک و ارزیابی آن، بیمه الکترونیک، آموزش، بیمه اتکایی و صدور بیمه‌نامه‌های بین‌المللی با همکاری شرکت‌های خارجی تأسیس شد.