شرکت بیمه

بیمه میهن

بیمه میهن در سال ۱۳۸۷ با همکاری چندین شرکت مانند شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت سامان محیط، شرکت سپرده و سرمایه‌گذاری صبا وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تأسیس شد.