شرکت بیمه

بیمه ایران

با فاصله اندکی از ورود بیمه به ایران و فعالیت شرکت های بیمه خارجی، بیمه ایران با هدف ایجاد یک بیمه داخلی و صد در صد ایرانی تأسیس شد. این شرکت که اولین شرکت بیمه ایرانی است در ابتدا با مشکلات زیادی از قبیل تأمین بیمه اتکایی برای خود همراه بود. بعدها با تعطیلی شرکت‌های خارجی و گشایش انواع شرکت‌های بیمه ایرانی، نقش بیمه اتکایی را نیز ایفا می‌کرد تا در نهایت با تأسیس بیمه مرکزی این نقش به عهده بیمه مرکزی گذاشته شد و شرکت بیمه ایران تنها متمرکز به انجام خدمات بیمه‌ای شد.شرکت بیمه ایران که از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه است و سهم بزرگی از بازار بیمه را به خود اختصاص داده است.