شرکت بیمه

بیمه آرمان

شرکت بیمه آرمان با تحت پوشش قرار دادن کارکنان شرکت‌های مختلف توانست با گذشت دو سال و طبق آمار اعلام‌شده در پایان سال 1392 نزدیک به 1570 میلیارد ریال فروش بیمه در کشور انجام دهد.