شرکت بیمه

بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان که سهام‌گذاران عمده آن را بانک پارسیان و مجموعه‌های مرتبط تشکیل داده‌اند در سال ۸۲ ثبت شد و در رشته‌های مختلف بیمه‌ای مشغول به خدمات‌دهی است.